Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Zasady przyjętej przez nas Polityki Prywatności

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://www.APPLE-PIE.PL (dalej jako: Strona, Serwis). W tym zakresie kierujemy się zasadami i przepisami wynikającymi z poniższych ustaw:

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm., zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych);
– ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
– ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.);
– art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu jest Apple Pie Agnieszka Sumera, ul. Bagno 7 lok. 231, Warszawa

Polityka prywatności określa m.in.:
zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Serwisu
możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych, sposoby wykorzystania tych danych, politykę wykorzystania plików cookies w Serwisie.

II. Rodzaj przetwarzanych danych oraz cele przetwarzania danych

1. APPLE-PIE.PL dba o jak najlepsze dopasowanie świadczonych usług do użytkownika oraz ułatwienie użytkownikowi kontaktu z nami. W tym celu zbieramy różnorodne dane o użytkowniku. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik sam nam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu:

– działań marketingowych
– tworzenia baz danych użytkowników,
– ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości Serwisu,
– w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

3. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania).

4. Przekazanie danych osobowych do APPLE-PIE.PL jest dobrowolne.

III. Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta APPLE-PIE.PL przy prowadzeniu Serwisu.

– APPLE-PIE.PL korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie APPLE-PIE.PL. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu.

2. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

– Gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez APPLE-PIE.PL tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.
– Gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez APPLE-PIE.PL tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

IV. Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez APPLE-PIE.PL na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.

2. APPLE-PIE.PL wykorzystuje dwa typy plików cookies:

– Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia
– Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

3. APPLE-PIE.PL wykorzystuje cookies własne w celu:

– analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. APPLE-PIE.PL wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

– popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają plików cookies.

6. Poniżej prezentujemy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

– przeglądarka Internet Explorer;
– przeglądarka Microsoft EDGE;
– przeglądarka Mozilla Firefox;
– przeglądarka Chrome;
– przeglądarka Safari;
– przeglądarka Opera.

7. APPLE-PIE.PL może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP jest wykorzystywany przez APPLE-PIE.PL przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz, jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa.

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. APPLE-PIE.PL nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

V. Prawa osób, których dane dotyczą

Udzielona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – na adres studium@apple-pie.pl

VI. Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym APPLE-PIE.PL poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: studium@apple-pie.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 13.06.2018 r.