O NAS

Zajęcia prowadzone są w bardzo małych grupach (od 2 do 4 osób), co pozwala indywidualnie podejść do każdego uczestnika kursu. Program i metody nauczania dla każdej z grup dobierane są po konsultacjach z uczestnikami. Na początku kursu przeprowadzane są testy określające preferencje uczenia się (np. wzrokowe, słuchowe, itp.). Uzgadniamy również potrzeby uczestników z uwzględnieniem wymagań danego poziomu.

Główny nacisk kładziemy na nauczanie komunikacji, zwrotów używanych w codziennych sytuacjach. Uczymy nie tylko języka, ale również kultury danego kraju.

Zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób z użyciem materiałów takich jak filmy, gazety, broszury oraz artykuły w języku obcym.

Godziny i terminy spotkań uzgadniane są z uczestnikami kursu. W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach grupowych, ma on możliwość otrzymania wszystkich materiałów wykorzystanych podczas lekcji oraz ewentualnych konsultacji z prowadzącym w celu utrzymania toku zajęć.